Leczenie alkoholizmu

Ośrodek Oaza, funkcjonujący pod Poznaniem, prowadzi całościowe leczenie alkoholizmu. Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie detoksu. Następnie osoba uzależniona przechodzi terapię grupową oraz indywidualną. W ramach leczenia w ośrodku prowadzona może być także psychoterapia rodziny osoby uzależnionej. Po zakończeniu dwumiesięcznej terapii ośrodek oferuje roczne uczestnictwo w grupie wsparcia, która pomaga osobom trzeźwym pozostać na trwałe abstynentami. Ośrodek działa w formule leczenia zamkniętego lub ambulatoryjnego.

Copyright © festiwalopinie.pl 2019