Insektycydy

Wykorzystując insektycydy w walce ze szkodnikami upraw rolnych, warzywniczych lub sadowniczych należy pamiętać o właściwym korzystaniu z nich, ponieważ mogą być równie szkodliwe dla chronionych roślin, środowiska naturalnego i oczywiście dla człowieka. Popełniane błędy wynikają z niewiedzy o działaniu chemicznym preparatów owadobójczych i lekceważenia ich wpływu na otoczenie. Środki owadobójcze należy wykorzystywać w oparciu o zalecenia producenta dotyczące terminów zwalczania owadów, warunków pogodowych wpływających na ich skuteczność oraz zaleceń co do terminów karencji i prewencji.

Copyright © festiwalopinie.pl 2019